Avustushakemus

Haluamme mahdollistaa partioharrastuksen mahdollisimman monelle. Hesparton jäsenten on mahdollista hakea avustusta lippukunnan tapahtumien osallistumismaksuihin. Kaikki avustushakemukset käsitellään luottamuksellisesti lippukunnan hallituksen kesken. Kaikista päätöksistä tiedotetaan hakijalle henkilökohtaisesti.

Myös Hesparton jäsenmaksuun voi hakea avustusta. Koska Hesparton jäsenmaksu maksetaan yhtäaikaa Suomen Partiolaisten jäsenmaksun kanssa, avustusta voi hakea myös takautuvasti. Suomen Partiolaisten jäsenmaksuun haetaan vapautusta erikseen suoraan Suomen Partiolaisilta.

Avustushakemus tulee olla lähetettynä viisi (5) vuorokautta ennen tapahtuman alkua, jotta tapahtumaan voi osallistua. Mahdollisista poikkeuksista ilmoitetaan tapahtumakirjeessä.

Ohjeet hakemuksen tekoon

Hakemukset lähetetään sähköpostitse lippukunnanjohtajalle osoitteeseen: anni.karlsson@hespartto.fi

Sähköpostin aiheeksi merkataan Avustushakemus ja viestissä tulee olla vähintään seuraavat asiat:

 • Kenelle avustusta haetaan
 • Mihin avustusta haetaan (esim. tapahtuman nimi)
 • Minkä suuruista avustusta haetaan
  • esim. koko summa tai puolet summasta
 • Perustelut avustuksen hakemiselle. Perusteluita voivat olla esimerkiksi
  • Henkilön oma taloudellinen tilanne
  • Perheen taloudellinen tilanne
  • Yllättävä sairastuminen tai omaisuutta kohdannut vahinko
  • Muunlaiset maksukykyyn vaikuttavat tekijät

Mikäli hallitus kokee hakemuksen jollain tavalla puutteelliseksi, avustuksen hakijaan otetaan yhteyttä sähköpostilla lisätietojen hankkimiseksi. Hakemuksen voi lähettää uudestaan ja päätöksestä voi valittaa lähettämällä lippukunnanjohtajalle sähköpostia.

Mallihakemus:

Avustushakemus
Haen itselleni, Eevi Esimerkille avustusta lippukuntaretken osallistumismaksuun. Haen avustusta koko summaan, koska taloudellinen tilanteeni on tällä hetkellä haastava.
Terveisin, Eevi Esimerkki