Hespartto partiomaailmassa

Hespartto tarjoaa partiotoimintaa paikallisena yksikkönä eli lippukuntana. Partiotoiminta on erilaista eri kaupungeissa ja eri lippukunnissa - onhan Suomessa lippukuntia yli 850 ja partiolaisia yli 75 000. Lippukuntia on sekä suuria että pieniä. Hespartto on kooltaan keskiluokkaa. Lippukunnat voivat olla joko tyttö-, poika- tai yhteislippukuntia. Hespartossa toimii lähinnä vain tyttöjä, mutta yhteistyö veljeslippukunnan kanssa on tiivistä. Lippukuntamme partiotoiminta perustuu Suomen Partiolaisten ohjelmiin ja partioaatteeseen. Hespartossa huolehditaan jäsenten hyvinvoinnista mm. kouluttamalla johtajia ja tarjoamalla monipuolista ohjelmaa, päihteet sen sijaan eivät partiotoimintaan kuulu. Tarjoamme jäsenillemme turvallisen ympäristön tutustua luontoon, uusiin ystäviin ja omiin rajoihin.

Välillä juhlitaan