Partio kouluttaa

Partiossa on paljon erilaisia kouluttautumismahdollisuuksia. Kursseja löytyy eniten johtajana tai jossain muussa pestissä toimivalle. Suomen Partiolaiset, piirimme Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ja lippukunnat järjestävät koulutusta eri aiheista.

Koulutus jaetaan eri tasoisiin johtajakoulutuksiin: tervetuloa partioon -taso, partiojohtaja-peruskoulutustaso, partiojohtaja-jatkokoulutustaso (johon kuuluu myös peruskoulutus piiritehtäviin) sekä ohjaaja ja järjestöjohtamistaso. Partio kouluttaa kurssimuotoisesti pääasiassa aikuisia eli yli 22-vuotiaita. Alle 22-vuotiaiden koulutus sisältyy heidän suorittamaansa partio-ohjelmaan, jonka avulla he saavat mm. hyvää johtamisharjoittelua.

Kurssit kestävät yhdestä illasta muutamaan viikonloppuun. Nykyisessä koulutusjärjestelmässä kursseja on mahdollista suorittaa myös ohjattuna itseopiskeluna tai monimuotokoulutuksena. Koulutuksen päätavoite on taata partiotoiminnan jatkuvuus ja laadun kehittyminen. Koulutuksella kehitetään niitä arvoja, asenteita, tietoja ja taitoja, joita toiminnassa tarvitaan.