Vaeltajat

Vaeltaja etenee suunnitellusti, pitkäjänteisesti ja avoimin mielin toivomaansa päämäärään.

Mikä vaeltajaikäkausi?

Vaeltajat ovat 18–22-vuotiaita partiolaisia. Vaeltajaiässä nuoruusiän biologinen kehitys on jo ohi, mutta psyykkinen sopeutuminen vielä jatkuu ja nuoresta tulee vähitellen aikuinen.

Vaeltajaikäiset toimivat lippukunnassamme johtajatehtävissä, mm. nuorimpien ikäkausien johtajina ja hallituksen jäseninä. Tämän lisäksi vaeltajilla on kuitenkin oikeus omaan ohjelmaan sekä leireillä että lippukunnan piirissä, ja mahdollisuus kehittää itseään ihmisenä sen kautta.

Vaeltajavartiossa on vertaisjohtajuus, eli vaeltajat valitsevat kulloisenkin vartionjohtajan keskuudestaan. Johtaja suunnittelee ja johtaa vaeltajien toimintaa. Vaeltajaikäkauden ikäkausivastaavana toimii aikuinen luotsi, joka kannustaa ja tukee vaeltajia sekä ohjaa näitä henkilökohtaisen kehityssuunnitelman tekemisessä ja toteuttamisessa.

Vaeltajien ohjelma

Vaeltajien aktiviteetit on partio-ohjelmassa jaettu 33 eri aihealueeseen. Näistä jokainen vaeltaja valitsee yhdessä luotsin kanssa sisällön vaelluskarttaansa, joka on suunnitelma vaeltajan henkilökohtaisesta kehittymisestä ikäkauden aikana.

Vaelluskartta laaditaan koko vaeltajaikäkaudeksi eli neljäksi vuodeksi, mutta tarkennetaan noin vuodeksi kerrallaan. Sitä tarkistetaan luotsin kanssa tsekkauspisteellä vähintään kerran vuodessa, jolloin sitä voidaan muuttaa, ja tarkennetaan seuraavalle etapille. Vaelluskartta näyttää suunnan, mutta joustaa vaeltajan mukaan.

Mukaan toimintaan?

Vaeltajavartioihin otetaan myös uusia jäseniä, vaikka vartioita ei näillä sivuilla esitelläkään. Jos olet kiinnostunut vaeltajatoiminnasta, ole yhteydessä ohjelmajohtajaan  Rebekka ”Raksu” Kanervaan.