Samoajat

Samoaja on kiinnostunut ympäristöstään ja haluaa tutkia uusia maisemia.

Samoajat ovat 15–17-vuotiaita partiolaisia. He jakautuvat sukupuolen mukaan 4–12 samoajan vartioihin. Vartiot kokoontuvat viikoittain ja vartionjohtajana toimii samaan ikäkauteen kuuluva vertaisjohtaja. Tehtävään koulutettu aikuinen johtaja, samoajaluotsi, suunnittelee toimintaa yhdessä vartionjohtajan kanssa, tukee vartionjohtajaa tehtävässään ja huolehtii tämän osaamisesta.

Samoajien ohjelmaan kuuluu olennaisena osana ryhmänohjaajakoulutus ja johtamisharjoittelu. Samoajat toimivat tarpojaikäisten vartionjohtajina pareittain ja heidän tukenaan tehtävässä toimii aikuinen luotsi.

Samoajaikäkauden vastaavana toimii  Sara ”Epä-J” Virkki.

Samoajavartion toiminta

Samoajaohjelma kestää kolme vuotta. Se koostuu erimittaisista aktiviteeteista, joista osa on pakollisia, osa vapaavalintaisia. Aktiviteettikokonaisuuksia kutsutaan varustepaketeiksi, jotka puolestaan jakautuvat taskuihin.

Murmeleita retkellä

Pakollisissa aktiviteeteissa samoajat oppivat johtajuutta, ajanhallintaa, ryhmätyöskentelyn taitoja sekä laajentavat näköpiiriään myös lippukunnan ulkopuolella. Näitä aktiviteetteja ovat Tervetuloa samoajaksi -tasku, jossa tutustutaan samoajaohjelmaan, ryhmänohjaajakoulutus eli ROK-kurssi ja ryhmän johtaminen tarpojaikäkaudessa, osallistuminen samoajatapahtumaan sekä partiotaitokilpailut. Osa lippukuntamme samoajista toimii tarpojaikäkauden sijaan apuakeloina tai -sampoina nuoremmissa ikäkausissa.

Pakollisten varusteiden lisäksi ohjelma koostuu viidestä eri teemaan jaotellusta varustepaketista, jotka jakautuvat yhteensä 26 taskuun. Jokaisesta taskusta valitaan kaikkina samoajavuosina vähintään yksi aktiviteetti. Valinnaisten aktiviteettien pituudet vaihtelevat nopeista tuokioista jopa vuoden mittaisiin projekteihin. Samoajat oppivatkin aktiviteettien myötä haastamaan itseään vaativampiin taitoihin.

Kun toimintavuosi vaihtuu toiseen, samoajavartio pitää ”evästauon”. Evästauolla rakennetaan vuosittainen toimintasuunnitelma, jolloin yhdessä luotsin kanssa valitaan ryhmää kiinnostavat aktiviteetit ja suunnitellaan tulevaa toimintaa.

Samoajaohjelman päätösmerkki on liljaleijona.